Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
Öresundståg i Varberg

Påverkan för Västtrafiks resenärer:

För Västtrafiks resenärer medför förändringen att periodbiljett Extra till Halland /Varberg kommer att få nya namn (efter zoner istället för orter) och nya priser.

Detta innebär främst en skillnad för resor till Varbergs kommun.

I Kungsbacka försvinner Hallandstrafikens tre tidigare zoner vilket gör att Kungsbacka enbart kommer att ingå i Västtrafiks Zon B och prissättas efter Västtrafiks priser för Zon B (Biljett för resa inom Kungsbacka kan fortsatt köpas i Hallandstrafikens biljettsystem).

När resenären reser mot en ort i Halland, kommer det att stå Varberg zon B, eller Varberg zon AB på biljetten. Exempelvis:

  • För en resa mellan Kungsbacka och Varberg anges Västtrafik Zon B och Varberg AB.
  • För en lokal resa inom Kungsbacka anges Västtrafik Zon B.
  • För en resa mellan Borås och Veddige anges Västtrafik Zon C och Varberg B.

Påverkan för alla som arbetar med visering, kontroll och översyn av biljetter ombord:

Resenärer som innan 29 mars har köpt en periodbiljett Extra till Halland på 30 eller 365 dagar

Västtrafiks resenärer som köpt en periodbiljett innan 29 mars kan fortsätta resa med sin redan aktiva biljett hela giltighetstiden ut, trots att biljetten har ett annat zonnamn i Halland från den 29 mars.

För ombordpersonal/biljettkontroll är det viktigt att veta att för resenärer med en biljett med det gamla biljettnamnet kommer viseringsutrustning i vissa fall
ge ett missvisande resultat (se nedan för detaljer). Biljetten är ändå giltig.

Handhållen enhet (Kålle)

Kålle kommer från den 29 mars inte längre lista zonnamnen för de gamla hallandszonerna för lästa och validerade biljetter (gäller både To Go
och VIX-biljetter).

Biljettnamnet ger däremot ändå information till bedömning av biljettens geografiska giltighet.

Läsare för mobilbiljett ombord buss (MV)

Inga fordon med maskinell viseringsutrustning kör i de påverkade områdena.

VIX-läsare

En biljett med det gamla biljettnamnet kommer att visa rött när resenären visar upp biljetten mot en läsare på tåg när fordonet befinner sig i
de påverkade zonerna (biljetten är ändå giltig).

Resenärer som köper en periodbiljett Extra till Varberg från 29 mars

Resenärer som köper en periodbiljett från den 29 mars, kommer direkt ha en biljett som visar grönt vid validering.

Enkelbiljetter

Enkelbiljetter får nya namn utifrån de nya zonerna och priset räknas ut efter antalet zoner resan går igenom.

Biljettpriser

I vissa fall blir periodbiljetter något dyrare, i vissa fall något billigare. Detta beror på Hallands prissättning för de nya zonerna.

Mer information på Hallandstrafikens hemsida: hallandstrafiken.se/zonerna

 

Publicerad 2023-03-15
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om cookies