Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Hittills har resenärer inte kunnat validera Hallandstrafikens biljetter i våra biljettläsare. Dessa har förare behövt visera manuellt. Men från och med omstart av läsarna den 21 november kommer biljettläsarna ombord kunna läsa av Hallandstrafikens app- och pappersbiljetter. Hallandstrafikens kort kommer fortsatt inte kunna valideras ombord. 

Så ser det ut


Precis som för en To Go-biljett kommer biljettläsaren lysa grönt eller rött och göra ett specifikt ljud om biljetten är giltig eller inte. Enda skillnaden mot To Go är att biljettens namn inte kommer visas på förarskärmen då läsarna i dagsläget saknar den informationen från Hallandstrafiken. Istället kommer det att stå ”Okänd produkt:” följt av ett nummer.

Exempel:

Publicerad 2023-11-16