Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
--

På lång sikt är planerna tydliga och klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med 90 procent per personkilometer mellan 2006 och 2035 står fast.

Övergången till elektrifierad kollektivtrafik fortsätter som planerat. I centrala Göteborg ska 90 procent av busstrafiken vara eldriven till år 2024. Västtrafik planerar även för en successiv övergång till eldrivna regionbussar. Under 2022 har fokus i stor utsträckning legat på båttrafiken, och i början av sommaren togs Västtrafiks andra eldrivna färja, Eloise, i drift i Göteborg.

Vårt hållbarhetsarbete här på Västtrafik omfattar frågor kring miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption samt sociala förhållanden och personal. Under året har Västtrafik bland annat haft ett samarbete med funktionshinderorganisationerna i projektet Aktiv involvering för att göra våra tjänster ännu bättre för alla.

Läs hela Hållbarhetsredovisningen här (PDF öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2023-03-10
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om cookies