Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

I årets undersökning ser vi att en majoritet tycker att klimatomställningen går för långsamt. Men beteendeförändringarna som krävs för att nå klimatmålen kommer inte av sig själva. I rapporten framgår det att många vill ha stöd och verktyg som styr dem i rätt riktning.

Hållplats 2023 i korthet:

  • Fler tror på förändring i samhället än på förändring hos sig själva.
  • Vardagsnära faktorer som tid och pengar väger tyngre än mer abstrakta värden som klimatet när det kommer till val av resa.
  • En majoritet tycker att omställningen går för långsamt.
  • Nästan hälften av de tillfrågade uppger att ökade levnadskostnader och drivmedelspriser gör att de kör mindre bil.
  • Sju av tio tycker att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken.
  • Cirka hälften anser att det behövs nya lagar och regler som styr mot hållbart resande.
  • Nästan 3 av 10 uttrycker en önskan att ha tillgång till bil - utan att behöva äga den.

Här kan du läsa hela rapporten:

Hållplats 2023 - rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2023-09-01