Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
Dekaler för kameraövervakning

Västtrafik tillhandahåller tryckunderlag för dekalen via Partnerportalen.

Trafikföretaget använder valfritt tryckeriföretag och bekostar produktionen av dekalerna.

Tänk på att beställa dekaler med starkt klister. Dekalerna placeras enligt gällande designmanual. Ytan där dekalerna placeras ska vara ren, slät, torr och inte nedkyld vid uppsättning så att dekalen fäster ordentligt.

Uppdaterade designmanualer och tryckunderlag hittar du här 

Dekalerna ska bytas ut så snart som möjligt, men senast 31 december 2023.

Publicerad 2023-08-22