Logga in:
Västtrafiks buss kör på landsväg över blommande fält

I maj fick Västtrafik i i uppdrag av kollektivtrafiknämnden att se över olika förslag till lösningar för de områden där zongränser skapat upplevelsen av orimligt stora prissteg. Arbetet har utgått från en analys av biljett- och zonstrukturen och inkomna kundsynpunkter sedan den nya zonindelningen med tre zoner infördes. 

Idag beslutade kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland att införa tre nya omlottzoner.

Områdena som får dubbla zontillhörigheter och kommer tillhöra både zon A och zon B är Kungälvs tätort, Mölnlycke tätort och Ale södra (Bohus och Surte)

– Nu har det snart gått två år sedan vi införde de nya zonerna. Förändringen som nu görs berör områden där zonindelningen skapat begräsningar för invånare snarare än att tillgodose möjligheter till ett ökat hållbart resande. Vi tror att det här kan ha en positiv effekt på resandet med kollektivtrafiken på längre sikt, säger Ulrika Frick, (mp), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Införs under 2023

Nu påbörjas arbetet med att förbereda införandet av de utökade zonerna. Det handlar bland annat om att säkra upp att vi har de resurser som behövs för ett ökat resande. 

– Det här är en positiv förändring för våra resenärer som vi planerar att genomföra när det finns en möjlighet under 2023, eftersom det är viktigt att vi har alla förutsättningar på plats. För att kunna erbjuda bra resmöjligheter och förbereda oss för ett potentiellt ökat resande inom dessa områden behöver vi se över kapaciteten i trafiken. En annan viktig del är att anpassa våra tekniska system och säkerställa att vi har bra och tydlig information till både våra resenärer och medarbetare i kollektivtrafikensäger Camilla Tuneberg som är projektledare på Västtrafik Pris och Sortiment.

Publicerad 2022-10-20
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om cookies