Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
Värd på hållplatsen hjälper resenärer gå på fram

Intäkterna ökar när resenärerna går på fram

– När vi väger samman flera olika faktorer är bedömningen att intäkterna har ökat tack vare just insatsen med påstigning fram. Det är många som har bidragit och ansträngt sig för att övergången till påstigning fram ska landa bra hos våra resenärer, därför är det nu glädjande att se att vårt arbete har gett goda resultat, säger Maria Björner Brauer på Västtrafik.

Fuskåkningen låg på linjer med påstigning fram

Vi kan se att det spelar stor roll om resenärerna behöver visa din biljett eller inte när de kliver ombord. På spårvagnar och stombussar, där man kan kliva på genom alla dörrar och inte behöver visa sin biljett, är det ungefär en av tio som låter bli att betala.

På bussar där man kliver på fram och visar biljetten är det bara en till två per hundra resenärer som inte betalar. Detta kan vi se genom den nya metoden för att mäta fuskåkning.

Metoden innebär att vi, på ett antal hållplatser, räknar hur många som stiger av och på när det biljettkontroll jämfört med antalet av- och påstigande när det inte är biljettkontroll där. För att få en representativ siffra viktas resultatet efter hur många resenärer som rör sig i systemet under olika tider på dygnet.

Samarbete med partners för att minska hotfulla situationer

Innan vi införde påstigning fram undersökte och analyserade vi vad som skulle krävas för att lyckas. Det skedde i nära dialog med resenärer, trafikföretag och förare. Utifrån det har vi bland annat tagit fram ett arbetssätt som ska minska risken för konflikter och genomfört en stor utbildningsinsats av alla förare. 

Samarbetet har visat sig ge goda resultat, där vi i vår statistik inte ser att hot och våld mot förarna har ökat. Vi fortsätter att stötta förarna på olika sätt och dessutom påverka fler kunder att både köpa biljett och visera.

Det kommer att krävas mycket arbete även framöver – men nu vet vi ju att det är mödan värt.

Publicerad 2023-02-03
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om cookies