Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Det finns inte någon uttalad hotbild mot kollektivtrafiken. Vi följer de allmänna rekommendationer som finns i samhället om att vi ska fortsätta leva som vanligt men att det är bra att vara mer vaksam.

Vi fortsätter vårt uppdrag sätt som tidigare, även när nivån höjs.

Västtrafik har en löpande dialog med ansvariga myndigheter, till exempel Polisen och Västra Götalandsregionen. Vi följer läget och tar del av de lägesrapporter och information som kommer in till oss. Utifrån det gör vi löpande riskbedömningar för vår verksamhet.

Ett nära samarbete med våra partners är naturligtvis helt avgörande. I den här situationen är det extra viktigt att rutinerna är på plats och att kommunikationsvägarna är öppna.

Tack för att du är med och skapar en trygg miljö för alla som arbetar i och reser med oss i kollektivtrafiken.

Publicerad 2023-08-18