Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Olika typer av anropsstyrd trafik

Flextrafik

Flextrafik är anropsstyrd, ej linjelagd trafik med fasta turtider mellan två valfria adresser inom ett angivet område i vissa kommuncentrum. Resorna samordnas med andra resenärer. Den är öppen för alla som fyllt 75 år eller har färdtjänsttillstånd.

Beställning

Den förbeställs/avbeställs via Västtrafiks Kund- och Resetjänst. Biljetten köps av föraren och gäller endast på aktuell resa med fordonet. Priset är samma som för enkelbiljett servicepris.

Flexlinjen

Flexlinjen är anropsstyrd, ej linjelagd trafik inom vissa angivna centrala områden, turerna är öppna för alla.

Beställning av resa inom Göteborg eller Mölndal görs på 031-41 96 90, inom Uddevalla och inom Lerum via Västtrafiks Kund- och Resetjänst.

På Flexlinjens turer gäller Västtrafiks ordinarie sortiment och pris.

Närtrafik

Närtrafik är anropsstyrd, ej linjelagd och ett komplement i de områden där det inte finns ordinarie busstrafik eller där det finns få linjelagda turer. Det går att åka mellan landsbygd och tätort och resorna samordnas med andra resenärer. Den är öppen för alla och förbeställs/avbeställs via Västtrafiks Kund- och Resetjänst.

Biljettköp

Västtrafiks biljetter gäller (ej kontoladdning). Västtrafikkort gäller tillsammans med giltighetsbevis.

Enkelbiljett kan köpas i appen Västtrafik To Go och gäller då både på närtrafikresan och vid eventuellt byte till vår ordinarie trafik.

Biljetten som köps från föraren gäller endast på aktuell resa med fordonet. Vid köp ombord är priset samma som för enkelbiljett servicepris. Det går att betala kontant eller med bankkort.

Giltighet

Västtrafiks seniorbiljetter gäller även i närtrafik. Barn under 7 år åker gratis i målsmans sällskap.

Närbuss

Närbuss är anropsstyrd trafik, ej linjelagd, inom vissa förutbestämda landsbygdsområden eller vidare till/från vissa 70 71 tätorter. Dessa turer ska bokas senast helgfri vardag innan resdag via trafikföretagets angivna telefonnummer, se respektive områdes tidtabellsinformation. Turerna är öppna för alla. På närbussens turer gäller Västtrafiks ordinarie sortiment och pris. Seniorbiljetter gäller  inom den zon som seniorbiljetten är giltig i.

Biljettköp

Biljett köps hos föraren som en kontoladdning eller med bankkort och gäller på aktuell tur samt för vidare resa inom köpt zon/zoner.

Giltighet

Västtrafiks seniorbiljetter gäller vid resor med närbuss. Inga övriga biljetter gäller på dessa linjer.