Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Karta över västtrafikbutiker

Betalning ombord

  • Betalning med bankkort sker antingen som online- eller offlinetransaktion.
  • "Köp medges ej” betyder att kunden måste betala sin resa på annat sätt eller lämna fordonet.
  • Köp under 400 kronor görs med chip utan pinkod (gränsen kan variera beroende på kortutgivare).
  • Manuell inmatning av bankkortsnummer är inte möjlig.
  • Om det är tekniska problem med kortterminalen får kunden resa utan avgift tills systemet fungerar igen. Förare/ombordpersonal informerar eventuell biljettkontrollpersonal om situationen.

  • Köp ombord kan annulleras inom 10 minuter.

  • Aktivering av förköpt enkelbiljett på tunna Västtrafikkortet/engångskort, kan ångras en gång. Vid misstanke om missbruk av ångerfunktionen har Västtrafik rätt att spärra biljetten.

  • Om kunden fått fel biljett ska förare/ombordpersonal först försöka annullera. Om det gått mer än 10 minuter, eller om fler än 10 säljtransaktioner gjorts sedan köpet, måste kunden lösa ny biljett.

  • För att få ersättning ska kunden direkt ta kontakt med kundservice eller en Västtrafikbutik.

Om det är tekniska problem med kortterminalen får kunden resa utan avgift tills systemet fungerar igen. Manuell inmatning av bankkortsnummer är inte möjlig.

Förare/ombordpersonal informerar eventuell kontrollpersonal om situationen. När systemet fungerar igen informeras kunden.