Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Avyttring av bussar

rutiner-for-avstripning-av-bussar-vid-avyttring-version-1.0.pdf

Avyttrande av fordon ska alltid göras i dialog med Västtrafik. I samband med att fordon ska avyttras gäller bifogad rutiner för avstripning.

Avstripningen ska göras innan fordonen får avyttras och gäller för fordon som inte kommer nyttjas mer i avtal för Västtrafik.

Trafikföretaget ska meddela Västtrafik när fordon är avstripat och klart. Västtrafik kan vid behov utföra en fordonskontroll innan fordonet avyttras för att säkerställa att avstripning av Västtrafiks dekor är korrekt utfört.

Godkännandedokument för buss

Instruktioner för lackering

Flaggor

Västtrafiks fordon flaggas enligt flaggpolicyn som finns här nedan. Vilka linjer som ska flaggas framgår av bilagorna. Behöver du beställa nya flaggor använder du beställningsformuläret.

Riktlinjer Flaggning på Fordon Västtrafik 2024.pdf

Bilaga 1_Flaggning linjenummer_2024_1.0.pdf

Bestallningsformular Flaggor fordon 2024.xlsx