Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Biljett och en pil som pekar mot läsaren för att signalera att biljetten ska scannas.

Om kortet inte godkänns

Föraren kontrollerar genom att skriva ut ett giltighetsbevis. Går det inte att skriva ut ett giltighetsbevis är kortet felaktigt.

Om biljetten inte gäller

Kunden behöver köpa en enkelbiljett för resan och kontakta kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00 för hjälp. Om kunden säger att hen inte vill betala, ska hen kontakta Västtrafiks kundservice för utredning av eventuell ersättning.

Så här ska du som förare agera

  • Informera om att det inte går att resa utan giltig biljett och att personen riskerar en tilläggsavgift. Hänvisa till Västtrafiks resevillkor om det behövs.
  • Tryck på knappen för betalningsvägran i iTidsystemet. Då får vi reda på var fuskåkningen är som störst och vi kan lägga fler kontroller i de områden som behöver det mest.
  • Viktigt! Om det uppstår en hotfull situation, eller om du tror att det kommer att göra det, så ska du för din egen och medresenärernas säkerhet inte be om giltig biljett. Låt personen passera och säg inget mer.
  • Behåll lugnet i kontakten med resenären. Lämna inte förarplatsen för att säga till eller fysiskt avvisa resenären. Säg inte att bussen kommer att stå kvar om resenären inte går av, eller liknande.
  • Hänvisa till Västtrafiks kundservice med eventuella synpunkter (0771-41 43 00).

Om kunden vägrar att betala så hjälps vi åt för att minska fuskåkandet.

Du rapporterar – vi tar vid åtgärder

  1. Vid betalningsvägran trycker du som förare på knappen för betalningsvägran i iTidsystemet.
  2. Alla knapptryckningar samlas ihop och blir till ett underlag som trafikföretaget går igenom.
  3. Trafikföretaget och Västtrafik har en avstämning.
  4. Trafikföretaget beställer kontroller.
  5. Biljettkontrollen återkopplar till trafikföretaget.

Vi har skapat en guide för att bemöta kunder ombord på bussen.

Kundservice ser till att kortet spärras och att ett nytt kort skickas till kunden med post.

Kunden kan också logga in på Mitt konto och själv beställa ett nytt kort, eller besöka en Västtrafikbutik och få ett kort direkt. 

Visar giltighetsbeviset att det finns en giltig men inte aktiverad period på kortet, ska föraren försöka aktivera den på kortläsaren. Lyckas inte det så är kortet felaktigt och kunden får kontakta kundservice. En kund som vid biljettkontroll har oaktiverad laddning på sitt kort får betala tilläggsavgift.

Visar giltighetsbeviset att periodbiljetten inte blivit aktiverad inom aktiveringstiden anses perioden förbrukad och kunden ska betala sin resa på annat sätt.

Visar giltighetsbeviset att ingen giltig biljett finns på kortet eller att kortet har otillräckligt saldo, ska kunden betala sin resa på annat sätt.

Är kortet spärrat ska kunden betala sin resa på annat sätt. Om kunden tycker att kortet är felaktigt spärrat, hänvisa till en Västtrafikbutik eller till kundservice.

Spärrat skolkort ska tas omhand och utskrift för ”Spärrat kort” ska lämnas till eleven med uppmaning om att visa den för skolans personal. Grundskoleelever har rätt att ändå få åka med till skolan kostnadsfritt.

Fel på skolkort

Vid fel på skolbiljett uppmanas eleven att direkt ta kontakt med sin skola, som beställer ersättningsbiljett. Grundskoleelev ska kostnadsfritt ändå få åka med till skolan. Gymnasieelev måste alltid betala sin resa själv.