Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Ersättningsbiljett

Fel på Västtrafikkort

Förare, ombordpersonal eller försäljningsombud som upptäcker ett felaktigt Västtrafikkort ska be kunden att skaffa en fungerande ersättningsbiljett och hänvisa till Västtrafik kundservice, 0771-41 43 00.

Kunden behöver även köpa en enkelbiljett för sin resa. Om kunden säger att hen inte vill betala, ska hen kontakta Västtrafiks kundservice för utredning av eventuell ersättning.

Fel på seniorbiljett

Vid fel på seniorbiljett följs samma rutin. 

Fel på skolbiljett

Vid fel på skolbiljett uppmanas eleven att direkt ta kontakt med sin skola, som beställer ersättningsbiljett. Grundskoleelev ska kostnadsfritt ändå få åka med till skolan. Gymnasieelev måste alltid betala sin resa själv.

Få ett nytt Västtrafikkort 

Kundservice ser till att kortet spärras och att ett nytt kort skickas till kunden med post. Kunden kan också logga in på Mitt konto och själv beställa ett nytt kort, eller besöka en Västtrafikbutik och få ett kort direkt. 

Giltighet för olika typer av ersättningsbiljetter.
Ersättningsbiljett Giltighetstid Giltighet på ersättningsbiljett
Periodbiljett eller kontoladdning 7 dagar Enligt ersatt produkt, men också för resa på turer där Västtrafiks kontoladdning i övrigt gäller.
Enkelbiljett eller 1- och 3-dygnsbiljetter 1 dag Enligt angiven ersatt produkt.
Skolbiljett 1 dag Enligt angiven ersatt produkt.