Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Webbplatsen brister utifrån situation

Inkorrekt rubrikstruktur

På ett antal sidor så är rubrikstrukturen inte korrekt, t ex så kan en h3a saknas. För personer som använder skärmläsare så försvårar detta förståelsen kring hur siten är uppbyggd och gör dessa sidor svåra att navigera på. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Zonkarta

När du ska välja vilken zon du vill se på kartan så är det inte uppmärkt korrekt så skärmläsaren kan ej förmedla tydligt att dessa hör ihop. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

PDF:er

Ett stort antal pdf:er saknar tillgänglighetsanpassning. För personer som använder skärmläsare är det svårt att tillgodogöra sig innehållet. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Zonkarta

När du ska välja vilken zon du vill se på kartan så är det inte uppmärkt korrekt så skärmläsaren kan ej förmedla tydligt att dessa hör ihop. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Alt-texten för Sök är svårläst

När du har valt att visa Alt-texterna så är det för dålig kontrast på Alt-texten för Sök, vilket gör att den blir svårläst. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Alt-texten för Till innehåll är svårläst

När du har valt att visa Alt-texterna så är det för dålig kontrast på Alt-texten för "till innehåll", vilket gör att den blir svårläst. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

PDF:er

Ett stort antal pdf:er saknar tillgänglighetsanpassning. För personer som använder skärmläsare är det svårt att tillgodogöra sig innehållet. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Alt-texten för Sök är svårläst

När du har valt att visa Alt-texterna så är det för dålig kontrast på Alt-texten för Sök, vilket gör att den blir svårläst. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Alt-texten för Till innehåll är svårläst

När du har valt att visa Alt-texterna så är det för dålig kontrast på Alt-texten för "till innehåll", vilket gör att den blir svårläst. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

PDF:er

Ett stort antal pdf:er saknar tillgänglighetsanpassning. För personer som använder skärmläsare är det svårt att tillgodogöra sig innehållet. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2022.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. 

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig.