Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Riktlinjer för logotypen

Logotypen visas ofta tillsammans med annan information och grafik. För att logotypen ska framgå tydligt även i dessa situationer har logotypen en bestämd friyta runt sig. På denna yta får inget annat placeras. En bra regel är att alltid hålla fritt från andra grafiska element runt logotypen. Friytan motsvarar höjden av bokstaven "v" i logotypen. När logotypens storlek förändras, ändras även friytan – proportionerligt med logotypen.

För att alltid bibehålla tydligheten hos logotypen placeras den främst på enfärgade ytor. När logotypen används mot bild är det viktigt att det är god kontrast och att bilden är lugn. Undvik stökiga och oroliga bakgrunder.

Västtrafiks logotyp är unik. Det betyder att man inte får skapa egna versioner, med liknande form eller bokstäver. Den får inte heller manipuleras formmässigt på något sätt.

  1. Balken hittar du i botten på allt tryckt material där det är tekniskt möjligt att trycka utfallande. Det är viktigt att balken behåller rätt proportioner, därför behöver du följa vissa riktlinjer.

  2. Det finns färdiga mallar i flera olika storlekar – använd dem i den mån det går. Om det ska produceras något i ett format som inte redan finns, bör logotypen alltid vara minst 2.5x större än balken, men max 4x större. Referera gärna till de mallar som finns, för att få en uppfattning om förhållandet mellan logotyp och balk.

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Vi behöver därför märka allt material som vi gör med Västra Götalandsregionens logotyp. Vår logotyp och Västra Götalands logotyp ska kunna leva tillsammans, både hierarkiskt och formmässigt. Men det är viktigt att Västtrafik fortfarande är huvudavsändaren. Placering och storlek på logotyperna blir därför viktigt.

Ladda ned logotyper

Du laddar ned Västtrafiks logotyp genom att klicka på länken, högerklicka på bilden och välja "Spara bild som...".

Västtrafik logo - blå (AI-format)

Västtrafik logo - vit (AI-format)

Västtrafik logo - svart(AI-format)

Finns som Adobe CC-bibliotek.

Tre typer av typografi

Västtrafiks kommunikationstypsnitt är Founders Grotesk. Ett typsnitt som upplevs självsäkert, modernt, varmt och personligt. Semibold används i första hand till rubriker och Regular till brödtext.

Detta typsnitt används för kommunikationsmaterial till er som partnerföretag samt för allt identitetsbyggande material inhouse, skyltar, affischer med mera.

Västtrafiks faktatypsnitt är Univers Condensed. Typsnittet är tydligt och används när vi sätter stora mängder information, exempelvis tabeller och matriser.

För internt bruk, till exempelvis brev, protokoll och PowerPoint används Arial och Georgia som redan finns i våra datorer. Georgia används i längre texter och Arial används i rubriker.

Färgsystem

RGB står för blandningen av grundfärgerna röd (R), grön (G) och blå (B), speciellt anpassad för visning på skärm.

HEX står för Hexadecimal färgkod. Färgerna är uppdelade i RGB, där varje färg upptar två tecken av koden. Anpassad för webbsidor.

FYRFÄRG eller CMYK innebär tryck med tryckteknikens tre grundfärger cyan (C), magenta (M) och gul (Y) samt svart (K). De blandas i nämnda ordning, i varierande proportioner, för att åstadkomma önskad färg.

PANTONE eller PMS är ett internationellt system för benämning av ett tusental färger. Dessa används i stor utsträckning av formgivare och tryckerier. Färgerna finns redovisade i Pantonekatalogerna tillsammans med recept på hur de blandas. C står för coated och används på bestruket papper. U står för uncoated och används på obestruket papper.

NCS (Natural Colour System) och RAL (Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung) – är färgsystem som möjliggör för exakt färgkommunikation mellan designers och tillverkare. Dessa är baserade på hur vi uppfattar färg visuellt, och beskriver färgen på alla tänkbara ytor.

Färgpaletter

Vår huvudfärg är en klar blå färg. Den finns i vår logotyp och används som en färgsignal för Västtrafik.

Finns som Adobe CC-bibliotek.

VT Blå

CMYK100/0/0/0
PMSProcess Cyan C
RGB0/157/219
HEX009DDB
NCSS 1565-B
RALDS 230 50 40

Huvudfärgen kompletteras av den sekundära färgpaletten med både pigga och mera dämpade toner. Den sekundära färgpaletten kan användas i rubriker, som bakgrunder, illustrationer, i webbdesign etcetera.

Finns som Adobe CC-bibliotek.

Dessa färger används huvudsakligen till Strålkastaren (personaltidning) som komplementfärger och om sekundärpaletten inte räcker till. Färgerna kan till exempel användas i grafer och diagram, men sekundärpaletten gäller i första hand.

Finns som Adobe CC-bibliotek.

Vi har fler färgpaletter till bl.a. spårvagn, busskonceptet och kartor. Dessa är också tillgängliga som Adobe CC-bibliotek.