Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Biljettgiltighet för resor till grannlän

Välj vilket län resan går igenom för att ta del av giltiga biljetter och erbjudanden.

Det här gäller för resor till grannlän

På biljetter som köps hos andra trafikföretag (till exempel Hallandstrafiken) där vidare resa i Västtrafiks område ingår, läggs bytestiden till på ankomsttiden till tågstationen. Den sista delresan måste påbörjas innan biljettens giltighetstid är slut.

På resor över länsgräns med Västtåg kan kunden ta med sig cykel i mån av plats. För den del av resan som går inom Västra Götalands län behövs ingen cykelbiljett.

Cykel får inte tas med på Västtrafiks bussar.

Biljett som köps genom Resplus till en adress i exempelvis Göteborg gäller för vidare resa inom giltighetstiden för biljetten. Om biljetten endast är utställd till tågstationen gäller den inte för vidare resa.

Biljett med Öresundståg gäller inom zon A i 60 minuter efter ankomst till Göteborg C och 60 minuter före avgång inom avgångszonen.

Biljett till Göteborg med resa genom Kungsbacka, gäller för vidare resa inom zon A och B under biljettens giltighetstid. Dygnsbiljett gäller under hela biljettens giltighetstid i zon A.