Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Pris för fritidskortet – Zon ABC Fritid

Med fritidskortet Zon ABC Fritid kan unga mellan 7-19 år resa obegränsat många gånger på eftermiddagar, lov och helger.

30 dagar - Både flexibelt och fast startdatum

90 dagar - Endast fast startdatum

Erbjudanden

Det är inte tillåtet att låna ut periodbiljetter mot ekonomisk ersättning.

Låna ut Västtrafikkort

Kunden lånar ut en biljett genom att låna ut Västtrafikkortet. Personliga biljetter som seniorbiljett och skolbiljett är inte giltiga för annan än kunden själv att resa med och kan inte lånas ut. Om du har kontoladdning på ett seniorkort kan du låna ut kortet och låta personen som lånar det resa med kontoladdningen.

Låna ut periodbiljett via Västtrafik To Go

För att låna ut sin periodbiljett i appen Västtrafik To Go måste biljetten vara registrerad. Kunden kan låna ut 30-, 90- eller 365-dagars periodbiljetter. Mottagaren av en utlånad biljett behöver ha appen Västtrafik To Go installerad i sin telefon.

Utlåningen är giltig först när biljetten är synlig i mottagarens enhet. När biljetten är mottagen är den utlånad till klockan 04:00 efterföljande dag och biljetten kommer automatiskt tillbaka till kunden klockan 04:00.

Villkor för utlåning

Kunden kan låna ut biljetten obegränsat antal gånger, men till max fem olika mottagare per biljett. Om mottagaren är inloggad i appen vid utlåningstillfället räknas den som samma mottagare, även om personen byter telefon eller ominstallerar appen Västtrafik To Go. En person som inte är inloggad i appen räknas som en ny mottagare om den ominstallerat appen.

Om kunden har flera periodbiljetter kan kunden enbart låna ut den biljett som går ut först.

Fritidskortet