Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Biljetter som gäller för sträckor i Østfold

Giltiga biljetter

  • Enkelbiljett.
  • Kontoladdning.
  • Zon C, Extra Østfold S.
  • Østfoldkort (med nämnda undantag ovan).
Zonkarta med gräns till Norge