Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

7 december tog politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen beslut om att ta bort flexbiljetten. Detta innebär att sista dagen att köpa flexbiljetten blir den 22 april.

För de resenärer som köper en biljett då, kommer det sedan gå att aktivera den inom 30 dagar från köptillfället och de tio 24-timmarsbiljetterna (som biljetten innehåller) måste därefter användas inom 30 dagar.

Beslutet att ta bort biljetten grundar sig i en utvärdering som Västtrafik gjort, på uppdrag av kollektivtrafiknämnden. Utvärderingen har utgått från försäljningsstatistik och användardata från Västtrafiks registrerade kunder, samt inkomna kundsynpunkter. Biljetten har inte upplevts som ett tillräckligt flexibelt och attraktivt alternativ.

Sommarbiljett återkommer 2023

Kollektivtrafiknämnden har även fattat beslut om att det ska finnas en sommarbiljett i sortimentet. Västtrafik påbörjar nu därmed ett arbete för att under sommaren 2023 återigen erbjuda en sommarbiljett till resenärerna.

Mer information kring biljettens utformning, giltighet och pris kommer under våren 2023.

Publicerad 2022-12-08