Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Maxbeloppet gäller per person om man rest med taxi. Vid resa med egen bil är maxbeloppet 1350 kronor per bil, oavsett hur många som åkt i bilen. Tidigare var maxbeloppet 1250 kronor.

Förseningsblanketten trycks inte längre

Vi kommer även att sluta producera den tryckta förseningsersättningsblanketten som idag finns att beställa tillsammans med övrigt tryckt material i webshopen. Detta beror på att blanketten används mer sällan och varje år trycks fler blanketter än vad som används. Genom att sluta trycka blanketten gynnar vi vår miljö och sparar samtidigt pengar.

Skriv ut förseningsblanketten från Västtrafiks hemsida

Den digitala förseningsersättningsblanketten finns fortfarande för kunder och partners att skriva ut på vår hemsida. Den nya blanketten kommer att finnas tillgänglig från 12 december. 

Det är viktigt att ni tar bort gamla blanketter som har det lägre maxbeloppet.

Blanketten för förseningsersättning på vasttrafik.se

Publicerad 2022-12-09