Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Kortet är ett personligt papperskort som resenären visar upp för manuell visering
tillsammans med sin färdtjänstlegitimation.

Kortet gäller för de som blivit beviljade färdtjänst på flexlinjer och all kollektivtrafik
inom zon A. Namn och giltighetstid ska stå på kortet som utfärdas av Göteborgs Stad.
Kortet gäller inte som betalning för sjukresor.

Från och med den 1 januari kommer kortet se ut såhär:


Publicerad 2022-12-20