Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:

Idag görs 90 procent av alla biljettköp i appen Västtrafik To Go medan butikernas försäljning står för 1 procent av köpen. I de analyser som gjorts har man sett att de flesta av våra kunder helst väljer att komma i kontakt med oss digitalt eller via telefon och chatt. Vi räknar med att spara cirka 25 till 30 miljoner kronor per år genom att stänga butikerna. Det är pengar vi i stället kan använda till att utveckla kollektivtrafiken på ett sätt som kommer fler av regionens invånare till nytta.

• Butikerna i Gamlestaden och på Korsvägen stängs 1 mars 2023.
• Butikerna i Skövde och Uddevalla stängs i september 2023.
• Butikerna i Angered, Frölunda, Drottningtorget, Trollhättan och Borås stängs
våren 2024.


För kundernas del kommer vi att gå ut med information och hjälpa till för att göra övergången från butik till andra kanaler så smidig som möjligt.

Butiken på Nils Ericson Terminalen blir kvar

Det är fortfarande många som besöker Västtrafikbutiken på Nils Ericsons Terminalen,
därför kommer den att finnas kvar. Vi fortsätter också att erbjuda försäljning hos våra 240 försäljningsombud.

Publicerad 2023-01-11