Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
Stapeldiagram som jämför utsläpp av koldioxid för elbuss, elbil och fossildriven bil

Vår nya kampanj lyfter klimatfrågan, pekar på problemen och visar lösningen: det hållbara resandet.

Vi har räknat ut hur stora utsläppen blir för att transportera 50 personer en kilometer. Om de reser med elbuss blir utsläppet 11 gånger mindre än om de kör elbil. Och 36 gånger mindre än om de reser i fossilbil.

Bilindustrin är bra på att måla upp elbilen som lösningen på klimatkrisen. Men forskning visar att vi behöver ändra vårt beteende och dela på resurserna om vi snabbt ska minska utsläppen och nå våra klimatmål.

Nu vill vi engagera, väcka medvetenhet och öka kollektivtrafikens attraktionskraft så att människor ser på oss - och bilen - med nya ögon.

Kampanjen går ut brett till resenärer, bilister, allmänheten, branschen och opinionsbildare. Vi lägger extra vikt på att nå ungdomar och unga vuxna genom sociala medier. De är den största konsumentgruppen och de är vår framtid!

Följ kampanjen i Västtrafiks kanaler på Facebook, Instagram och TikTok.  Eller räkna ut klimatfördelarna här: vasttrafik.se/statistik

Se reklamfilmen här

Erbjudande om provåkning till 100000 bilister
Publicerad 2023-01-09