Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Logga in:
Västtrafiks buss kör på landsväg över blommande fält

I oktober beslutade kollektivtrafiknämnden att tre nya omlottzoner, områden med dubbel zontillhörighet, ska införas i Västtrafiks område: Kungälv tätort, Mölnlycke tätort och södra Ale (Bohus och Surte).

Zonförändringen börjar gälla från 14 augusti. Det blir en vecka före tidtabellsskiftet i augusti och vi kan därför anpassa oss till skolstarten efter sommarlovet på ett bra sätt.

Vi arbetar nu med att förbereda för de utökade zonerna. Bland annat anpassar vi trafiken till ett potentiellt ökat resande och förbereder tekniska system.

Här är alla 134 hållplatser i nya omlottzonerna.

Vi kommer att uppdatera Prishandboken - Biljetter och Zoner med hållplatserna i de nya omlottzonerna. Se hela listan, redan nu, på Västtrafiks hemsida.

Publicerad 2023-01-16