Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Vanliga frågor/invändningar och hur du kan svara

Västtrafik behöver vara säkra på att alla som reser har en giltig biljett. Därför ska alla gå på fram och visa sin biljett.

Nej, det är framförallt för att föraren behöver se att alla som reser har en giltig biljett. Kollektivtrafiken bygger på att alla betalar för resan, därför ger Västtrafik föraren den uppgiften.

Västtrafik behöver vara säkra på att alla som reser har en giltig biljett, därför ska alla gå på fram och visa sin biljett.

Läsaren scannar av en kod i biljetten. Det är viktigt att telefonen hålls helt stilla ett par sekunder framför läsarens glas för att det ska fungera.

Föraren behöver se att alla som reser har en giltig biljett. Den kan vara på ett Västtrafikkort, i telefonen eller en pappersbiljett. Kortläsaren vid bakdörren är endast till för utcheckning.

Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift. Jag har informerat personen om att hen måste ha en giltig biljett.

Föraren behöver se att alla som reser har en giltig biljett. Västtrafik har gett alla förare den uppgiften på bussar där resenären ska gå på i framdörren.

Du behöver ha en giltig biljett för resan. Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift.

Du behöver ha en giltig biljett. Om du inte kan visa en giltig biljett i telefonen riskerar du att få en tilläggsavgift vid en biljettkontroll.

Du behöver ha en giltig biljett. Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift.

Du har rätt att ta rast. Rasterna är viktiga för säkerheten och för att du ska må bra. Om du skulle bli sen på grund av påstigning fram så är det inte ditt fel.

Kundvärdarnas uppgift är att vägleda resenärerna och berätta för dem om vad som gäller för påstigning fram och hur de ska visa biljetten för läsaren.

Kundvärden ska aldrig tvinga, konfrontera eller argumentera utan bara hjälpa och visa vägen på ett lugnt och vänligt sätt.

Biljettkontrollanten kontrollerar resenärernas biljetter och kan utfärda tilläggsavgift, men kan också vägleda och hjälpa.

Vad ska jag säga?

– Välkommen ombord, jag behöver se en giltig biljett.

– Jag behöver se en giltig biljett.

– Om du reser utan giltig biljett kan du få en tilläggsavgift.

– Jag behöver se en giltig biljett.

– Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift.

– Jag har informerat personen att hen måste ha giltig biljett.