Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Pris för periodbiljett

Kunden måste ha en giltig biljett för varje zon kunden reser i. Biljetten kostar lika mycket för varje zon.

 • Biljett för en zon: A, B eller C
 • Biljett för två zoner: AB eller BC
 • Biljett för tre zoner: ABC (hela regionen)

Erbjudanden

Det är inte tillåtet att låna ut periodbiljetter mot ekonomisk ersättning.

Låna ut Västtrafikkort

Kunden lånar ut en biljett genom att låna ut Västtrafikkortet. Personliga biljetter som seniorbiljett och skolbiljett är inte giltiga för annan än kunden själv att resa med och kan inte lånas ut. Om du har kontoladdning på ett seniorkort kan du låna ut kortet och låta personen som lånar det resa med kontoladdningen.

Låna ut periodbiljett via Västtrafik To Go

För att låna ut sin periodbiljett i appen Västtrafik To Go måste biljetten vara registrerad. Kunden kan låna ut 30-, 90- eller 365-dagars periodbiljetter. Mottagaren av en utlånad biljett behöver ha appen Västtrafik To Go installerad i sin telefon.

Utlåningen är giltig först när biljetten är synlig i mottagarens enhet. När biljetten är mottagen är den utlånad till klockan 04:00 efterföljande dag och biljetten kommer automatiskt tillbaka till kunden klockan 04:00.

Villkor för utlåning

Kunden kan låna ut biljetten obegränsat antal gånger, men till max fem olika mottagare per biljett. Om mottagaren är inloggad i appen vid utlåningstillfället räknas den som samma mottagare, även om personen byter telefon eller ominstallerar appen Västtrafik To Go. En person som inte är inloggad i appen räknas som en ny mottagare om den ominstallerat appen.

Om kunden har flera periodbiljetter kan kunden enbart låna ut den biljett som går ut först.

Med erbjudandet får en vuxen resenär ta med sig tre personer under 20 år, som reser gratis, d.v.s. res 4 men betala för 1 person.

Erbjudandet gäller om den vuxna har en giltig periodbiljett för vuxen (inte student eller ungdom) och det gäller endast i appen Västtrafik To Go.

Antal medföljande läggs till i appen och visas för förare

För att ta del av erbjudandet behöver kunden lägga till alla medföljande på biljetten i appen. Om resan pågår längre än 90 minuter behöver kunden aktivera erbjudandet igen.

Periodbiljetten med aktiverade medföljarbiljetter visas för förare, de kan inte läsas av kortläsaren.

Giltighet

 • Erbjudandet gäller för periodbiljetter och 1- och 3 dygnsbiljetter för vuxen.
 • Det gäller på Västtrafiks tåg, bussar, spårvagnar och båtar inom Västtrafiks område (Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun).
 • Det gäller på Öresundståg mellan Göteborg och Åsa.
 • Det gäller på SJ Regional mellan Göteborg och Åmål. 
 • Det gäller på Vy tåg mellan Göteborg och Ed.
 • Gäller i 90 minuter. Om resan är längre går det att aktivera erbjudandet igen. 
 • Erbjudandet gäller alla dagar i veckan, i Västtrafiks trafikområde och på Västtrafiks fordon.

Medföljanderbjudandet gäller inte:

 • För resor med seniorbiljett.
 • På SJ Regional.
 • På Marstrandsfärjan.

På Västtrafiks fordon kan kunden delbetala sin biljett för att resa utanför biljettens giltighetsområde. Priset för tilläggsresan beräknas från zongränsen, där biljetten slutar gälla, till resmålet. I appen Västtrafik To Go kan kunden köpa en enkelbiljett för det område periodbiljetten inte täcker. För resor med tåg, andra än Västtågen, gäller särskilda regler.

Tidsbegränsad periodbiljett

Om en kund börjar resa på sin tidsbegränsade periodbiljett innan den börjar gälla (till exempel periodbiljett Zon ABC Fritid), måste den första delen av resan betalas på annat sätt. Betalning görs fram till och med den sista zongräns som passeras före giltighetens starttid. Därefter använder kunden sin tidsbegränsade periodbiljett.

Exempel

En kund har periodbiljett Zon ABC Fritid som börjar gälla kl. 14.00, men vill resa med en buss som går 13.40 från Alingsås i zon B till Vårgårda i zon C. Kunden behöver då köpa biljett för zon B.

Studerande som fyllt 20 år får studentrabatt och kan resa med periodbiljett 30, 90 och 365 dagar samt flexbiljett till ungdomspris.

För att resa med studentrabatt behövs studentlegitimation i app från giltig utgivare med studentresesymbolen. Studentrabatt gäller inte för Zon ABC Fritid eller på dygns- och enkelbiljetter. 

Vilka som räknas som giltiga utgivare kan ni  läsa mer om på Västtrafiks webbplats.

Studentrabatt på Västtrafik.se

 

Intygskortet