Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Tips på reflektionsövning kring kundlöftet

 • Vad innebär det här för oss?
 • Vad behöver vi göra annorlunda för att leva kundlöftet?
 • När kan vi börja göra det?
 • Hur kan vi hjälpas åt och följa att vi gör det?

Exempel på hur vi lever kundlöftet

 • Vi tar ansvar. För ett hållbart samhälle, för kundens resa och säkerhet. 
 • Vi ser till att kunden kommer dit hen ska och agerar snabbt om något blir fel.

 • Vi är lätta att hitta och vi är uppmärksamma på kundens behov. 
 • Vi söker ögonkontakt och vi hälsar.

 • Vi gör det enkelt att göra rätt.
 • Vi är pålästa.
 • Vi hjälper kunden gärna och vi gör det med glädje.

Tips på reflektionsövning kring goda kunduppelvelser

Syftet med övningen: visa på att det börjar hos oss själva.

 • Fundera över egna upplevelser där du varit med om riktigt bra kundupplevelser.
 • Fundera över vilka som möter ditt värdskap? (vilka roller) Fundera över om alla får samma bemötande? (det börjar hos oss själva)
 • Vårt eget välkomnande och våra kundlöften är ju lika. Vi uppskattar och vill ha samma sak.
 • Hur gör du? Vad kan du göra mer av, vad ska du sluta med?