Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Så fungerar läsaren för mobilbiljetter

 

På bussar där resenärerna ska gå på fram finns läsare för mobilbiljetter. Det innebär att resenären visar sin Västtrafik To Go-biljett för läsaren och inte för dig. Det här är en snabbguide till de grundläggande funktionerna.

Biljett och en pil som pekar mot läsaren för att signalera att biljetten ska scannas.

Del av en utbildning

Materialet är snabbguide och en del av utbildningen för biljettvisering. Där sätts informationen i en kontext och du får tillgång till mer kunskap. 

Utbildning Biljettvisering

Möjlighet till utskrift

Så funkar läsaren för mobilbiljetter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Instruktioner för läsaren

Läsaren är en scanner som läser av en kod på mobilbiljetter i Västtrafik To Go. Läsaren kan också kontrollera de pappersbiljetter med kod som bl.a. säljs av tågvärdar på Västtågen, samt mobilbiljetter med kod som t.ex. säljs i P-bolagets app.

Systemet läser ut en mängd data ur biljetten och jämför den med tid, bussens position med mera. Systemet kontrollerar även biljettens äkthet.

På förarskärmen kan du se vilken typ av biljett det är och om den är giltig eller inte. Det är de tre senast kontrollerade biljetterna som visas. Senaste biljetten visas underst.

När biljetterna är giltiga/ogiltiga

Läsaren för mobilbiljetten

Läsare

Resenären visar mobilbiljetten genom att hålla den nära glaset på läsaren. Läsaren sitter väl synlig för resenärerna när de stiger ombord.

Förarskärm vid maskinell visering

Förarskärm

Förarskärmen sitter i anslutning till biljettmaskinen och visar giltighet och vilken typ av biljett som scannas.

Så ser läsaren ut när biljetten är godkänd

När biljetten är giltig hos kund

Läsaren lyser grönt och ljudet för giltig biljett hörs.

Så skärmen ser ut för förare när biljetten är giltig

När biljetten är giltig hos föraren

Om biljetten är giltig visas grön biljett på förarskärmen.

Så ser läsaren ut när biljetten är ogiltig.

När biljetten är ogiltig hos kund

Läsaren lyser rött och ljudet för ogiltig biljett hörs.

Så ser skärmen ut hos föraren när biljetten är ogiltig.

När biljetten är ogiltig hos föraren

Om biljetten är ogiltig visas röd biljett på förarskärmen.

Om läsaren inte kan läsa av biljetten

  • Be resenären att kontrollera att telefonen inte är i skärmsläckt läge.
  • Tipsa om att hålla telefonen stilla och närmare läsarens glas.
  • Tipsa om att öka ljusstyrkan på telefonen.

Då behöver du visera biljetten

För enstaka mobilbiljetter som är giltiga kommer läsaren och förarskärmen ändå visa att biljetten är ogiltig, eller så kommer biljett inte gå att kontrollera alls. Då behöver du visera biljetten själv.

Biljetter för tilläggsresor (delbetalning)

Resenären har en periodbiljett och köper till en enkelbiljett om nästa hållplats ligger i en annan zon (resenären har då två Västtrafik To Go-biljetter). Det är tilläggsbiljetten som visas upp.

Andra trafikhuvudmäns biljetter

Giltiga i Västtrafiks zoner, som Hallandstrafikens eller Jönköpings länstrafiks mobilbiljetter.

Tillfälliga biljetter vid störning

Dessa biljetter aktiveras när Västtrafik To Go inte fungerar. Be alltid om att få se biljetten om läsaren inte godkänner den. Det är du som förare som avgör om biljetten är giltig.

Dekalen visar resenären rätt

I nära anslutning till läsaren, och ibland utanpå fordonet vid dörren, sitter en tydlig dekal som talar om att resenären ska visa mobilbiljetten för läsaren.

De allra flesta resenärer förstår snabbt hur de ska göra, men vissa behöver lite vägledning i början. Be resenären visa biljetten för läsaren istället för att visa den för dig

Biljett och en pil som pekar mot läsaren för att signalera att biljetten ska scannas.

Läsaren för mobilbiljetter är lite smartare än läsaren för Västtrafikkort

Den nya läsaren kan se om To Go-biljetten är giltig för att åka från din hållplats till nästa på linjen. Det kan inte läsaren för Västtrafikkorten göra – den ser bara om biljetten är giltig just här och nu.

Om biljetten inte är giltig på nästa hållplats för att den ligger i en annan zon, så kommer läsaren visa rött.

Frågor och svar

Vad ska jag göra om läsaren lyser rött?

Be att få se biljetten. Om biljetten är giltig: förklara för resenären att biljetten gäller men att läsaren ”sett fel”. Om biljetten är ogiltig: förklara att resenären behöver ha giltig biljett för att få åka med (precis som vanligt).

Hur informerar vi resenärerna?

Vi informerar resenärerna genom en dekal ombord men också genom nyhetsbrev till alla som registrerat sig i Västtrafiks kundregister. Tester har visat att resenärerna snabbt förstår hur man ska göra.

Vad gör jag om läsaren inte fungerar?

Om du upptäcker något fel med läsaren eller förarskärmen ska du kontakta din depå. Precis som du brukar göra när du har problem med den tekniska utrustningen.