Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Vi och våra kunder

Det är vi 9000 som tillsammans är ansiktet utåt för Västtrafik. Vi vill stötta dig i ditt dagliga arbete, för utan dig tar det stopp. 

Vi kan bara göra det här tillsammans

Det är allas uppdrag att omsätta och leva kundlöftet varje dag. Vi vill att våra kunder ska resa med oss för att de vill, inte för att de måste. En nyckel i arbetet är att bygga en bra dag på jobbet.

Vi vill finnas där i ert dagliga arbete – och att involvera och engagera gör vi enklast genom att prata med varandra.

Att leva kundlöftet

 

Vi vet att ju mer vi pratar om kunden – desto bättre blir resultatet. Ditt uppdrag är att ”leva kundlöftet” i varje möte. Så ett varmt tack för allt du gör, varje dag.

Utbildning – Vi och våra kunder

Guidas i vad vi vet om våra kunder och hur du, utifrån din roll, kan göra skillnad. Alla som arbetar för Västtrafik har en viktig roll i att bidra till ett bra kundmöte.

Utbildning – Vi och våra kunder

Vi och vårt kundlöfte

Vi har undersökt drivkrafter, behov, beteenden och förväntningar hos våra kunder för att förstå vad de tycker är viktigast. Utifrån vad vi lärt oss har vi skapat en målbild och ett kundlöfte. Löftet kan du läsa om här.

Vi och vårt kundlöfte

Kundbehov och insikter

För att kunna skapa en bra upplevelse måste vi veta varför kunden tycker och beter sig som den gör. Och kunna agera på det. Här kan du läsa mer djupgående om behoven kunderna har – och insikter vi fått kring deras resande.

Kundbehov och insikter

Våra fyra beteendegrupper

Vi har tagit fram fyra kundtyper, för att enklare kunna sätta sig in i våra kunders behov. Syftet med beteendegrupperna är att kunna utveckla lösningar som tillfredsställer olika typer av kundbeteenden och att prioritera rätt i det vidare utvecklingsarbetet.

Våra fyra beteendegrupper