Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Ersättningsbiljetten har erbjudits resenärer som förlustanmält sitt kort och har främst använts vid borttappad seniorbiljett. Biljetten hanteras av Västtrafikbutiker runt om i regionen. I och med nedstängningen av butiker väljer vi att ta bort den.

Varför tar Västtrafik bort ersättningsbiljetten?

Det beror på flera faktorer. Biljettens syfte var att hjälpa kunder med defekta kort (inte borttappade) i kombination med att leveranstiden då var längre för att få hem ett nytt kort. Idag har vi få defekta kort och normal leveranstid. När de flesta butiker i regionen stänger begränsas också möjligheten för kunder att ta del av servicen. 

Vilka ersättningsbiljetter tas bort?

Samtliga ersättningsbiljetter tas bort: de som är giltiga en dag, sju dagar, 14 dagar och felanmälan skolbiljett. 

Vad gäller vid förlust av Västtrafikkort?

Logga in på Mitt konto på Västtrafiks hemsida för att spärra och ersätta kortet, eller kontakta Västtrafiks kundservice för hjälp att spärra och ersätta kortet. Nytt kort skickas hem med posten.

Vad gäller vid förlust av skolkort?

Skoleleven vänder sig till skolans expedition som ger ut ett ”tillfälligt skolkort” i väntan på nytt kort. 

Hur lång tid tar det att få ett nytt kort?

Leveranstid av nytt kort varierar beroende på var resenären bor i regionen. Generellt tar det cirka sju arbetsdagar att få hem ett nytt kort. Under denna tid får resenären köpa biljett på annat sätt.

När slutar ersättningsbiljetten att gälla?

Sista dag för att erbjuda kund ersättningsbiljett är den 29 februari. De med 14-dagars giltighet gäller till den 13 mars. Efter det är ersättningsbiljetten inte längre giltig att resa med.

 

 

Publicerad 2024-02-16