Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Två ungdomar väntar på tåget vid perrongen

Följande biljetter ändrar namn i Västtrafiks sortiment från den 1 mars

Tidigare namn

Nytt namn

Zon BC Extra Jönköping via Mullsjö 30 dagar Ungdom Zon BC Extra Län Jönköping 30 dagar Ungdom
Zon ABC Extra Jönköping via Mullsjö 30 dagar Ungdom Zon ABC Extra Län Jönköping 30 dagar Ungdom
Zon BC Extra Jönköping via Mullsjö 365 dagar Ungdom Zon ABC Extra Län Jönköping 365 dagar Ungdom
Zon ABC Extra Jönköping via Mull. 365 dagar Ungdom Zon ABC Extra Län Jönköping 365 dagar Ungdom

Försäljningsstopp av tidigare biljetter infaller den 1 mars 2024. Biljetterna kommer fortsatt att gälla fram till 28 februari 2025.

Publicerad 2024-02-27