Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Göteborgs och Borås kommun har sedan många är tillbaka låtit sina färdtjänstberättigade resa med den allmänna kollektivtrafiken på pappersbiljetter. Dessa pappersbiljetter avvecklas under 2024 och ersätts av Västtrafikkort, där det ligger en specifik biljett på kortet.

Detta gäller för färdtjänstkortet:

  • Kortet gäller för den zonen där den färdtjänstberättigade bor, dygnet runt. 
  • Kortet gäller i max två år, beroende på giltigheten på resenärens färdtjänstkort.
  • Kortet är personligt och kundens namn står tryckt på biljetten. Kunden ska även kunna uppvisa legitimation på resan.
  • Designen på korten är den vanliga Västtrafikdesignen med 4 olika färger.
  • Kunden ska visa kortet för kortläsaren vid ombordstigning där andra biljetter viseras.
  • Vid resa på fordon som inte har en kortläsare behövs ett giltighetsbevis som visar vad som finns på kortet. Ett giltighetsbevis kan hämtas på Västtrafiks kundcenter på Nils Ericsonterminalen eller hos Västtrafiks ombud. 

Färdtjänstkort i Göteborgs kommun:

  • Biljetten på kortet är zon A.
  • Biljettens namn vid visering och på giltighetsbevis: Färdtjänst Zon A

Färdtjänstkort i Borås kommun:

  • Biljetten på kortet är Borås mini.
  • Biljettens namn vid visering och på giltighetsbevis: Färdtjänst Borås Mini

Avveckling av nuvarande erbjudande:

Färdtjänstens månadskort, Göteborgs kommun: kort är giltiga till och med mars 2024. Därefter avvecklas produkten.

Färdtjänstkort Borås, Borås kommun: kort kommer att finnas kvar som är giltiga hela 2024. Därefter avvecklas produkten.

Publicerad 2024-03-06