Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Två unga resenärer på bakersta bänken i en spårvagn

Vi har även noterat en svagt nedåtgående trend för marknadsandelarna. Intäktssäkringen i Zon A går också fortsatt i positiv riktning, vilket ger oss en ökad intäkt per resa. Nästa snabbrapport presenteras den 10 juli 2024

Här kan du läsa hela Snabbrapporten för maj

Publicerad 2024-06-11