Vi stödjer inte Internet Explorer länge.

Se Microsoft för mer information.

Två ungdomar åker buss tillsammans

Du läser hela Snabbrapporten här

– Att biljettintäkter och försäljning ökar trots att resandet inte gör det, kopplar jag till våra ansträngningar och tuffa arbete med intäktssäkring. Vi ser att försäljningsutvecklingen av biljetter giltiga inom Zon A fortfarande ligger högre 
än under hösten, och jag ser inga andra bidragande orsaker till att det borde vara så, än att vi just nu jobbar hårt med både ordinarie biljettkontroll, civila kontroller, plattformskontroll, validering ombord och flera andra åtgärder, säger Elena Marsiglia, affärscontroller på Västtrafik.

Publicerad 2024-04-08